Zásady ochrany osobních údajů


Poslední revize 18. brezna 2005

Overview

Creative je mezinárodní korporací a vytvorila tyto globální informacní pravidla, aby zajistila respektování vašeho soukromí a ochranu vašich osobních údaju. Naše Pravidla na ochranu soukromí prezentují, jak Creative nakládá s informacemi osobního i neosobního rázu získanými na internetu, aby postupovala podle platných místních zákonu a omezení. Pred využitím jakékoliv webové stránky Creative si prosím dukladne prectete tato Pravidla na ochranu soukromí.

Jak jsou využívány Vaše údaje o Vás

Proc uchováváme údaje osobního rázu

Jak chráníme Vaše údaje


Jak jsou využívány Vaše údaje o Vás

 1. Duležité upozornení pro evropské návštevníky


 2. Cookies

Proc uchováváme údaje osobního rázu

 1. Online obchod Creative
  Abyste mohli podat svoji objednávku, požádáme Vás o osobní údaje jako: jméno, e-mail, adresa pro dorucení, telefonní císlo a informace o kreditní karte.

 2. Registrace online
  Svuj výrobek mužete zaregistrovat prostrednictvím aplikace pro online registraci, nebo pres www.creative.com/register. Zaregistrování produktu vám umožnuje požádat v prípade potreby o produktovou podporu. Míra podpory je závislá na tyou porízeného výrobku. Více informací se dozvíte na adrese http://support.creative.com/. Údaje poskytnuté pri online registraci budou použity pro vylepšení našich produktu a služeb a interní dokumenty nebudou obsahovat individuální údaje. S Vaším svolením Vám budeme zasílat informace o nových výrobcích a službách.

 3. Pruzkumy a propagacní akce
  Naše stránky Vás mohou cas od casu požádat formou pruzkumu nebo souteže požádat i informace. Úcast v techto pruzkumech nebo soutežích je zcela dobrovolná a máte možnost zvolit si, zda chcete uvádet své údaje ci nikoli. Požadované údaje mohou zahrnovat kontaktní informace jako jméno a adresa dorucení, aby výherci mohli být upozorneni, nebo demografické informace jako vek kvuli možnosti zúcastnit se. Informace z pruzkumu bude využita ke zjištení, jak používáte náš web, jak jste s ním spokojeni, a z toho vyplývajícím zlepšením.

 4. Adresáre
  Creative návštevníkum príležitostne poskytuje možnost uvést svuj e-mail za úcelem obdržení konkrétního bulletinu nebo produktových informací. Tyto e-maily budou využity pouze ke zmínenému úcelu a nikdy nebudou sdíleny s nepridruženou tretí stranou, aniž byste k tomu dali souhlas. Jako minimum Vám vždy nabízíme možnost odmítnout zasílání takových materiálu. Tam, kde je to možné, se navíc rídíme všemi lokálními požadavky, jako je dát Vám možnost vybrat si, než vstoupíme ve Vámi nevyžádaný kontakt.

Údaje s identifikovatelným zdrojem

Jak chráníme Vaše údaje

O detech

Webové stránky tretích stran


Kontaktujte nás

Data Privacy (Legal Department)
Creative Labs (Irl) Ltd
Unit 1, Block 4B
Blanchardstown Corporate Park
Ballycoolin
Dublin 15
Ireland
Registered in Ireland (No: 207960)