Soubory cookie, což jsou malé textové soubory, používáme k tomu, abychom vám mohli na naší webové stránce poskytovat lepší prostředí a zobrazovat vám relevantní obsah. Můžete povolit všechny nebo je spravovat jednotlivě.

Symbol pro odpadní elektrickÿ a elektronickÿ materiál (WEEE) Použití symbolu WEEE oznacuje, že tento výrobek nesmí být považován za domovní odpad. Zajištením správné likvidace tohoto výrobku pomáháte chránit životní prostredí. Podrobnejší informace o recyklaci tohoto výrobku získáte od místních úradu, od firmy, která u vás zajištuje odvoz odpadku, nebo v obchode, kde jste výrobek zakoupili.

Podrobnejší informace a aktuality z kolektivního systemu RETELA naleznete zde: www.retela.cz.

SMERNICE PRO BATERIE VYJÍMATELNÁ BATERIE
(Li-ion/ polymerová, clánkové baterie ve tvaru knoflíku/mince, váleckové clánkové baterie)

Tento výrobek obsahuje jednunebo více z výše uvedených vyjímatelných baterií. Symbol preškrtnuté popelnice s kolacky oznacuje, že po skoncení životnosti nelze baterii v tomto produktu likvidovat s netrídeným komunálním odpadem. Místo toho musí být odevzdána jako separovaný odpad k další recyklaci. Na bateriích obsahujících težké kovy je pod symbolem preškrtnuté popelnice s kolecky uvedeno dvoupísmenné oznacení obsažené chemické látky. ‘Cd’ oznacuje kadmium, ‘Pb’ oznacuje olovo a ‘Hg’ oznacuje rtut. Odevzdáním baterie autorizované sberne nebo v míste zakoupení prispejete krecyklaci, pomužete chránit životní prostredí a omezovat ohrožení verejného zdraví.

Creative Labs (Europe) Limited je zaspána v seznamu výrobcu baterií (iris.mzp.cz/Aplikace/aba.nsf) a plnení povinností uložených zákonem c. 185/2001 Sb., o odpadech, týkajících se zpetného odberu, oddeleného sberu a zpracování baterií zajištuje spolecnost ECOBAT s.r.o. (www.ecobat.cz)