Soubory cookie, což jsou malé textové soubory, používáme k tomu, abychom vám mohli na naší webové stránce poskytovat lepší prostředí a zobrazovat vám relevantní obsah. Můžete povolit všechny nebo je spravovat jednotlivě.

Autorská práva & Ochranné známky

Autorské právo

Copyright © 1998 - 2013 Creative Technology Ltd. Všechna práva jsou vyhrazena. Veškerý obsah těchto internetových stránek, tedy text, grafika, loga, tlačítka ikon, obrázky, zvukové klipy, digitální stahování, datové sestavy a software jsou buď výhradním vlastnictvím společnosti Creative Technology Ltd., jejích poboček (souhrnně, "Creative"), dodavatelů obsahu nebo licencovaných partnerů a jsou chráněny americkými a mezinárodními autorskými právy.

Ochranné známky

Creative logo, Sound Blaster, Sound Blaster logo, Sound Blaster Live! logo, 3D Blaster, Blaster, Modem Blaster, Video Blaster, Creative WaveStudio, EAX, CMSS, Creative SoundO'LE, Extigy, Audigy, Creative MediaSource, MuVo, Creative Inspire, Creative TravelSound, Prodikeys, EMU10K1, Annihilator, BlasterKey, EAX logo, Environmental Audio, Environmental Audio Extensions, Live!, Oozic, PC-DVD, PlayCenter, PlayWorks, Rhythmania, Creative Multimedia Deck, Keytar, PlayDock, Network Blaster, I-Trigue, Flash56, SoundFont, Cambridge SoundWorks, MegaWorks, GigaWorks, CSW, Desktop Theater, MicroWorks, SoundWorks by Henry Kloss, PC Works, Xfree, Zen, Broadband Blaster, Graphics Blaster, E-MU, Rhomba, HIFI.COM a PC Works FourPointSurround jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky Creative Technology Ltd nebo Cambridge Soundworks, Inc. ve Spojených státech a/nebo v další zemích. NOMAD je registrovanou ochrannou známkou Aonix a je používán Creative Technology Ltd. a/nebo jejími pobočkami pod licencí. Ochranné známky Creative nesmí být použity bez souhlasu Creative. Všechny další značky a jména uvedených produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jejich příslušných vlastníků a jsou takto chápané.

  • Domovská stránka
  • Změnit zemi/region: